Propojená generace

Jak se mohu zapojit?

Zapojit se do projektu propojené generace je velmi snadné. Podstatou je být připraven ve svém okolí předat kontakt na Infocentrum Propojené generace, těm kdo jsou ti blízko a mají problémy se závislostí.

Kontakt na nejbližší infocentrum Propojené generace najdeš na webových stránkách www.propojenagenerace.cz , kde si najdeš na mapě ČR svůj okres nebo město a stáhneš si vizitku na infocentrum. Tuto vizitku můžeš buď vytisknout a předat lidem o kterých víš, že by potřebovali v životě pomoci. Nebo můžeš jednoduše vizitku poslat přes aplikace v mobilním telefonu (WhatsApp, Facebook, atd).

Pokud by ses chtěl zapojit více, můžeš se stán koordinátorem v infocentru.

Co je infocentrum?

Infocentrum je místo, kde lidé získají informace o tom, kde najdou nejlepší pomoc pro svůj problém.

Kdo je koordinátor infocentra?

Je to člověk, který má u sebe telefon, kam mohou volat všichni lidé, kteří hledají pomoc. Koordinátor má sestavené portfolio organizací, které se v jeho okrese zabývají pomocí lidem, kteří se dostali do problému závislosti. Koordinátor si vyslechne volající a propojí ho s organizací, která volající pomůže s jeho problémem.

Jak se stát koordinátorem v infocentru?

  1. Být ochotným dobrovolníkem se zájmem o druhé lidi
  2. Být schopen komunikovat s volajícími
  3. Být schopen vytvořit portfolio organizací ve svém okrese, které se zabývají problémem závislostí
  4. Být schopen komunikovat s těmito organizacemi (viz. Bod 3)
  5. Být ochoten sloužit druhým v nepravidelných časech
  6. Kontaktovat podporu pro Infocentra PG - 732 734 623
Teen Challenge Česká republika
Facebook
YouTube