Co je Propojená generace

Propojená generace pomáhá lidem závislým na drogách či alkoholu

Šluknov, 29. 1. 2019

Nový projekt Propojená generace propojuje všechny, kteří chtějí pomoci závislým lidem ve svém okolí. Síť informačních center s pomocí dobrovolníků funguje jako kontaktní místo, které bezplatně nabídne konzultaci a doporučí nejvhodnější místní organizaci poskytující pomoc pro konkrétního člověka s problémem závislosti. V České republice je víc než 1 milion lidí závislých na alkoholu, drogách, gamblingu a další více než milion těch, kteří tím trpí a neví kde a jak najít pomoc.

„Projekt propojené generace se zrodil z přemýšlení o tom, jak nejjednodušeji dostat k závislému nebo jeho blízkému informaci o tom, že v jeho okolí existuje pomoc. Zároveň ze zkušenosti z práce se závislými jsme si ověřili, že většina lidí vyhledá pomoc díky lidem ze svého okolí, kteří ho povzbudí nebo mu dají informaci, kde pomoc hledat,“ říká Petr Král, vedoucí tréninkového střediska TeenChallenge ve Šluknově, které nabízí osmi až čtrnácti měsíční křesťansky orientovaný program pro závislé. Snaží se pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, svobodnými od závislosti, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, aby mohli fungovat v osobním životě, ve společnosti, rodině i zaměstnání jako zralé osobnosti.

Petr: „Vyhledat pomoc mi pomohl můj dlouholetý přítel, už jsem nezvládal svůj život na drogách...“
Jana: „Moje rodina mne přesvědčila, ať se sebou už něco udělám...“
Tomáš: „Byl jsem zoufalý, prohrál jsem spoustu peněz a chtěl už svůj život ukončit, v církvi, kam jsem zašel, mi dali kontakt na odbornou pomoc.“

„Téměř nikdo ze závislých nevyhledá pomoc sám, většinou to bývá někdo z rodiny, přítel, kolega, který rozpozná závažnost stavu závislého člověka a chce mu pomoci. Cílem propojené generace je přinést informaci o možnosti pomoci všem závislým v České republice. Vytvořit funkční síť informačních center s pomocí dobrovolníků a zapojit každého člověka, aby mohl velmi jednoduše předat kontakt na infocentrum každému, kdo je v problému závislosti,“ dodává Antonín Tipan, koordinátor projektu.

Lhostejnost zabíjí. V České republice je 2,3 milionu denních kuřáků, 1 milionu lidí v riziku konzumace alkoholu, 500 tisíc lidí ve vysokém riziku, přes 100 tisíc denních konzumentů nadměrných dávek alkoholu, 120 tisíc problémových uživatelů konopí, 900 tisíc lidí zneužívajících sedativa a hypnotika, 45 tisíc injekčních uživatelů drog, 500 tis. osob v riziku vzniku problémového hráčství a nejméně 100 tisíc patologických hráčů.

Pilotní informační centrum Propojené generace bylo spuštěno ve Šluknovském výběžku a připravuje se v ...

Kontakt: Antonín Tipan, 734 369 120, propojenagenerace@gmail.com

Jeden člověk nezmůže mnoho, ale může ovlivnit své nejbližší okolí.

Projekt propojené generace se zrodil z přemýšlení o tom, jak nejjednodušeji dostat k závislému nebo jeho blízkému informaci o tom, že je v jeho okolí nějaká pomoc. Jako věřící se dlouhodobě pohybujeme mezi věřícími z různých církevních prostředí. Zároveň ze zkušenosti z práce se závislými jsme si ověřili, že většina lidí vyhledá pomoc díky lidem ze svého okolí, kteří ho povzbudí nebo mu dají informaci, kde hledat pomoc. Věřící jsou největší sociální skupinou, která je spojena ideálem pomoci bližnímu. Pokud by věděli na koho se obrátit, mohlo by to strhnout lavinu.

Někdy stačí jen předat tu správnou informaci!

V České republice je víc než 1 milión lidí závislých na alkoholu, drogách, gamblingu a další více než milión těch, kteří tím trpí a neví kde a jak najít pomoc. Každý člověk přece může udělat dobro pro někoho ve své rodině, škole, práci.

Teen Challenge Česká republika
Facebook
YouTube