Co dělat když selžu

Je dobře mít jasno v tom, že selhání chci řešit! Ideálně hned. V prvním kroku je vždy potřeba znesnadnit přístup k návykové látce/jednání. Záleží na tom, jak dlouhodobý relaps byl. Pokud šlo o jednorázovou zkušenost, pak může stačit dobrý vykazatelný vztah, ve kterém si ujasníte pravidla vykazatelnosti a to, jak znesnadnit přístup k návykové látce.

Pokud jde o relaps, který má tendenci přerůst v pravidelnější užívání, doporučujeme krátkodobý pobyt v léčebném zařízení, který jednak pomůže s tak zvaným bažením a také v chráněném prostředí pomůže odhalit příčiny relapsu a pomoci s nastavením nového fungování po ukončení léčebného pobytu. U těchto pobytů mluvíme o měsíci až třech.

Pokud chcete najít řešení pro svůj relaps, zaměřte se na tyto tři oblasti:

1

Neumím odmítnout alkohol/drogu.

 Většinou tady jde o problém s malou mírou schopnosti čelit tlaku, když nám někdo nabízí návykovou látku. Často pomáhá jednoduchá věta: “Jsem závislý na …….… a rozhodl jsem se nepít, nebrat.” Ačkoli věta zní jednoduše, předpokládá, že si jednak skutečně připouštíme, že jsme závislí (a to i když právě abstinujeme), tedy, že je to náš celoživotní boj, ale také, že jsme vnitřně skutečně rozhodnutí abstinovat. Jistě je také nutné překonat pocit odmítnutí, ze kterého můžeme mít obavy, ještě než tuto větu vyslovíme. Ze zkušenosti víme, že většina společnosti reaguje s pochopením, pokud se takhle jasně vyjádříme. Pokud ne, je to spíše signál k vyhýbání se určité společnosti nebo společenským akcím. Samozřejmě dealera drog tímto způsobem pravděpodobně neodradíte. Je lepší, než čelit takovýmto výzvám, se jim vyhnout. Zkuste si udělat přehled míst, která jsou bezpečná, a která naopak a těm se vyhýbat.
2

Nevím jak zvládnout chuť na návykovou látku.

V praxi se tyto touhy objevují častěji v počátcích abstinence a člověk by si měl ujasňovat, že jeho náhlá touha je jen vyjádření procesů v mozku, které jsou vyvolány nějakou situací: stres, obraz, vůně, aktuální zdravotní stav, náhlé setkání, atp. Minulé zkušenosti s návykovou látkou, stále zůstávají v “paměti” a jsou po určitou dobu po ukončení užívání lehce aktivovány, což vnímáme jako chuť si dát, tzv. bažení. Zde pomůže uvědomění si, že s dobou v abstinenci bude tato chuť otupována. Dá se říct, že po 5 až 7 letech bude tato chuť v mezích “bežné populace”. Nicméně je také potřeba říct, že každé nové užití tuto toleranci opět snižuje. Pokud zjistíme, jaké podněty chuť vyvolávají, můžeme najít relativně účinné prostředky, jak tuto chuť v danou chvíli otupit. Pomáhá rozhovor (i telefonický), tělesná aktivita, dostatečný odpočinek, modlitba, meditace, zapojení do nějaké aktivity, tedy nečekat pasivně, jestli touha odezní. Prevence je také aktivní zapojení do nějaké podpůrné skupiny nebo kvalifikovaného podpůrného poradenství.
3

Nezvládám stresové situace.

Nezvládám stresové situace. Ve stresu používáme dvě strategie. Prvním je pozice mrtvého brouka, druhá je útok. Návyková látka může být obojím. Alkohol a některé drogy jsou často únikovou strategií, kdy se chceme “odpojit” od problémů, naopak pudivé látky nám “pomáhají” zvládnout pracovní tempo, nabídnou nám pocit nezdolné síly a sebevědomí. Proto je důležité rozpoznat odkud stres pramení, a také jaká je naše přirozená podvědomá reakce na něj. Mnoha případech je nutné se zaměřit na snížení míry stresu. Přeorganizovat den, vytvořit si plán, mír domácí rozpočet, mít čas “pro sebe”, reflektovat své zdraví a nepřepínat se, nezanedbávat stravu a mít dostatek tělesné aktivity, být součástí komunity, která není orientovaná pouze na výkon, neodkládat řešení problémů “na jindy”, mít dobrého rádce, to jsou důležité aspekty prevence stresu. Mnoho lidí selhává protože některý z těchto aspektů podceňuje.


V každém případě doporučujeme požádat o kvalifikovanou podporu© Copyright 2024 Teen Challenge Int. ČR.  DARUJ

Built with Mobirise free builder