Poplašný signálČasto se stane, že rodiče u svých dětí zaregistrují příznaky užívání drog, ale odmítnou si to přiznat. Puberta sama o sobě je rizikový faktor, takže jako rodiče musíte být velmi pozorní.

Pokud se u vašeho dítěte vyskytují následující příznaky (zvláště pokud jich je několik najednou), znamená to, že s ním něco děje. (ne nutně, že začaly užívat drogy)


Poznámka: některé z těchto změn mohou být důsledkem výzev dospívání. I tak je neberte na lehkou váhu, všechny mohou být příznakem buď dospívání a snahy osamostatnit se - nebo užívání nějaké látky či jiného druhu závislostního chování..

1

Změna chování a postojů.

Mění se jeho postoj k životu a k autoritám. Místo, aby byl aktivně zapojen, stahuje se do izolace. Stává se z něj samotář. Přestává smysluplně komunikovat s rodinou.
2

Náhlá změna přátel

Bez zjevného důvodu se přestane stýkat se starými přáteli a věnuje se pouze novým. Nechce o nich mluvit ani je přivést domů na návštěvu. Když se na ně rodiče zeptají, vždy je obhajuje a brání.

3

Změna v oblékání.

Dochází ke vnějším změnám - účes, oblečení, poslouchání jiné hudby. Snažte se přijít na to, co vaše dítě poslouchá a jaké skupiny jsou jeho vzorem.
4

Rměny v prospěchu.

Zhoršuje se jeho studijní prospěch, nedělá domácí úkoly, neučí se. Může přestat sportovat. Pokud je zaměstnaný, ztrácí zájem o práci, bezdůvodně si bere volno.
5

Změny základních životních postojů.

Náhle změní své postoje např. k důvěře a upřímnosti. Může začít krást. Zkuste přijít na to, co se snaží skrývat.


Zjistili jste, že vaše dítě má u sebe drogy?  Nebo máte podezření, že je užívá?

Dva nejvýznamnější faktory, přispívající k šíření drog mezi mladistvými, jsou tlak vrstevníků a vliv rodiny. Ani nejlepší rodina nedokáže izolovat své dítě od tlaku vrstevníků. Ale děti, které prožívají plný a pozitivní rodinný život, mají největší šanci nepodlehnout drogám, ani alkoholu, promiskuitě apod., ale zároveň to neznamená, že "dobré rodině" se vždy problémy vyhnou!

Pokud má vaše dítě drogy nebo vybavení k jejich užívání, je to jasný důkaz, že drogy užívá. V žádném případě je neschovává pro kamaráda. Nenechte se obelhat. Nebuďte krátkozrací a nemyslete si, že vaše dítě by to nemohlo nikdy udělat. Vždy se spojte s odborníkem, na každé škole je pedagog zodpovědný za tuto oblast, nebojte se jej oslovit. Můžete také zavolat na naši help-linku.

1. Nepropadejte panice.

Je zbytečné začít řečnit, zuřit nebo křičet. Neobviňujte se - ničeho tím nedosáhnete. Okamžitě vyhledejte odbornou pomoc. Teen Challenge je jedna z organizací, která vám takovou pomoc nabízí.

2. Naslouchejte svému dítěti, ale nenechte se obelhat. Nekřičte, nesnažte se vyvolávat zbytečné dohady, prostě trvejte na tom, že chcete aby vám ukázaly (tašku, mobil, atp.) nebo aby vám vysvětlily a dokázaly svá tvrzení. Nicméně je potřeba, byste své děti neobviňovali a snažili se je nezahnat do kouta. Otázky typu, proč nemají smysl. Je lepe se ptát na fakta, kde, s kým, co, jak, kdy, kolik, díky čemuž můžete vyhodnotit míru rizik a problému.

3. Zdůrazněte vaši lásku, zájem a starost.

Je velmi snadné poukazovat pouze na chyby a špatné chování, ale jediné čeho dosáhnete je, že se vaše dítě uzavře. Dítě potřebuje vidět otevřené "dveře" - to, že každá situace má východisko a to, že vy mu rádi pomůžete najít cestu.  

4. Stanovte pravidla.

Nemůžete si dovolit omlouvat chování dítěte. Musíte jasně stanovit pravidla a následky, jaké bude mít jejich porušení. Vaše láska k dítěti musí být pevná. Musíte dítě milovat a přitom stát důrazně na svém. Nedovolte dítěti, aby vás manipulovalo např. skrze pocit viny. Možná se mu to nebude líbit, ale může mu to zachránit život. Jasně svému dítěti řekněte, že ho máte rádi, ale že v žádném případě neschvalujete braní drog. Součástí pravidel by melo být vždy společně stanovená kontrola jejich dodržování, ideálně skrze nezávislého profesionála (poradenské centrum atp.). Pokud vaše dítě užívalo návykové látky, pak součástí té kontroly by měly být pravidelné testy na přítomnost drog v těle.

5. Pomozte mu získat zájem o normální život.

Motivujte ho k tomu, aby se zapojil do zájmových kroužků nebo aby se začal věnovat sportu. Pomozte mu získat hezké zážitky normálním způsobem (ne drogami). Věnujte se mu. Odjeďte spolu na pár dnů někam, kde budete moci o všem přemýšlet a obnovit vzájemnou komunikaci. 

6. Spojte se s celou rodinou.

Tento přístup předpokládá především hledání společné strategie celé blízké rodiny, tak aby nevznikaly různé přístupy ve výchově či opatřeních vůči dítěti. Rodiče velmi často procházejí fázemi, ve kterých prožívají zklamání, frustraci, hněv, rezignaci a v neposlední řadě hledají tzv. viníky. Bohužel to velmi často odnáší partneři či blízká rodina. Není neobvyklé, že právě v tomto vypjatém období vznikají vážné partnerské krize. Je proto nutné najít "společnou řeč" - strategii.

6. Modlete se

Mít sílu mluvit o věcech otevřeně, být schopen si přiznat společné chyby a odpustit si je. Mít sílu dělat opatření, která můžou bolet a přinášet strach ze ztráty. Mít sílu vytrvat. Rodiče a partneři procházejí velmi často stejně složitým a bolestným procesem jako sami uživatelé návykových látek. Proto modlitba přináší úlevu, dává naději, často při ní přichází síla odpustit a vytrvat. Je dobré si najít společníky pro tyto modlitby, kteří jsou důvěryhodní, a které do problému zasvětíte. 

Modlitbou můžeme dosáhnout mnohem více, než si dokážeme představit. Modlitba může vnést do života našich dětí skutečnou změnu. Ke změně nemusí dojít hned, ale vytrvejte v modlitbách a věřte. S Bohem máte naději i v beznadějných situacích. On může dát vašim dětem to, co jim alkohol a drogy nikdy nedají. Může naplnit prázdnotu v jejich srdcích, uzdravit jejich bolest a dát jim skutečný smysl života.

7. Nezůstávejte s problémem sami

Vždy se obraťte na někoho, kdo problematice závislostí rozumí. I vy sami potřebujete mluvit o tom, co prožíváte, mít možnost vyjádřit svůj strach, úzkost. hněv, pocit viny a bezvýchodnosti, samotu a bezradnost. Nebojte se, že se "ztrapníte". Čím dříve problém otevřete, tím větší je šance na jeho řešení. 

© Copyright 2024 Teen Challenge Int. ČR.  DARUJ

Set up a free site - Get more