Podpora 

Chceš si udržet abstinenci od návykových látek? Potřebuješ překonat krátkodobé selhání? Potřebuješ podporu v řešení situace se svým závislým blízkým? 

Nabízíme online poradenství:
Krátkodobé - zaměřené především na nalezení strategií pomoci závislému. Jedná se většinou o jeden až tři  rozhovory prostřednictvím emailu, ve kterých vyhodnotíme stav, ve kterém se nacházíte, aktuální strategie, kterou aplikujete a navržení kroků, které by mohly vést k zlepšení situace směrem k abstinenci nebo její udržení.

Dlouhodobé - prostřednictvím emailu, poradenství jsou zaměřena na posílení a podporu v dodržování rozhodnutí abstinovat.

Co potřebujeme abyste udělali.

1

Požádej o podporu

V prvním kontaktu napište svou potřebu a očekávání. Pracovník podpory se vám brzy ozve a pošle pár otázek, které nám pomůžou zjistit, v čem konkrétně vám můžeme být podporou. Poradenství a podpora je zcela anonymní, bezplatná a je možné ji kdykoli ukončit.
2

Způsob podpory

Ten, kdo s vámi bude v kontaktu, je školený poradce, který bude především podporou pro vaše potřeby. Je to jeho dobrovolná činnost, kterou dělá po zaměstnání. Všichni kdo jsou takto do online podpory zapojeni, jsou vyškolení a mají zkušenosti s prací se závislými a jejich blízkými. Podpora probíhá online maily a je zaměřena na získání a udržení stability, abstinenci, vyhodnocování rizik, řešení aktuálních potíží zvládat touhy po návykové látce, nenadálé situace přinášející stres, porozumění situacím, okolnostem a stavům, které aktuálně prožíváte. 
3

Naše zásady

Držíme se etického kodexu, jehož základní hodnotou je mlčenlivost, nestrannost, úcta, transparentnost a otevřenost. Každý kdo je do této služby zapojen má dobrovolnickou smlouvu, ve které se zavazuje tyto zásady ctít. Projekt je součástí služby Teen Challenge.  
4

Kdo za projektem stojí

Projekt je součástí služby Teen Challenge a je realizován dobrovolníky, kteří jsou pro tuto práci pravidelně školeni a jsou z různých regionů ČR. 

Požádej o podporu

WhastApp

Mon - Fri 13:00 - 15:00

© Copyright 2024 Teen Challenge Int. ČR.  DARUJ

How to create a site - Look at here